Ќазад   √ълъбарски форум, гълъби, породи, отглеждане и съвети > ƒомашни, декоративни и екзотични птици и животни > ƒруги животни

ќтговор
 
¬ъзможности към темата


√ол€м мерак имам за ѕ»–јЌ»!
  #1  
—тар 14.12.2008, 11:31 ч.
svetlan svetlan е офлайн
√ълъбар новобранец
ћнени€: 28
Cool √ол€м мерак имам за ѕ»–јЌ»!

»мам един познат, който си е купил от —офи€, и като отида в т€х ги храним, и той ми разправ€ разни работи и сега се навих да си взема, но никъде ги н€ма...¬ъв ¬арна в "јквариума" също ги гледах, само че там са супер големи и черни...€вно са друг подвид...
јко н€кой има за продаване пирани мол€ ви да пише!

≈то ви и малко инфо:

ѕ»–јЌ»“≈
–од Serralalmus
—емейство Serrasalmidae
ѕодразред Characoidei
–азред Cypriniformes

≈два ли има акварист, който да не е слушал страховити истории за кръвожадните пирани. «а т€х известни€ природоизследовател и пътешественик Ўомбург пише: У“е могат да бъдат наречени речни хиени, но в сравнение с т€х хиените са безобидни, а лешо€дите Ц скромни създани€. Ћакоми€та им надминава всичко, което човек може да си представи. “е нападат вс€ко животно, което се осмели да се по€ви в техните владени€, и дори рибите, които са десетократно по Ц големи от т€х самите.Ф Ћегендарната им жестокост неведнъж е описвана в различни литературни творби и използвана в сценариите на много филми. »звестни са ни десетки истории от различни източници, свързани с нападени€ на пирани и завършили с фатален край за елен, тапир, кайман или друго едро животно, дори хора.
’ищността им се увеличава още повече от високата температура на водата, ко€т опо тези места може да стигне до 50º—, докато в главното корито не надвишава 30 Ц 35º—. јко човек влезе в такава лагуна, истински претъпкана с пирани, казват, че може да се случи нещастие. ¬или обаче не е чувал никакъв подобен случай, защото какво има да търси човек в подобна лагуна.
¬идът Serrasalmus piraya Cuvier, 1819 е един от най Ц кръвожадните и хищни видове в рода. ƒруго име е Pygocentrus piraya (Cuvier, 1819) Muller Ц Troschel, 1844, но то сега не се използва. ќбитава –ио —ан ‘ранциско. »ма масивно, странично сплеснато т€ло, гол€ма, мощна глава и здрави челюсти с остри зъби. ѕо ръба на корема има 22 Ц 24 зъбчета. ѕритежава всички плавници, включително и обособена мастна перка между гръбни€ и опашни€ плавник. Ѕро€т на лъчите в плавниците е следни€т: гръбен Ц D 2/15 Ц 16(2 неразклонени и 15 Ц 16 разклонени меки лъча), анален Ц ј3/28 Ц 29, гръдни Ц – 14 Ц 16. Ѕро€т на напречните редове люспи mLR Ц над 100. »ма много малки, циклоидни люспи, които са захванати хлабаво към т€лото и много бързо регенерират, както и плавниците. ’арактерна особеност за по Ц възрастните индивиди (над 12см) е назъбената мастна перка, ко€то остава заоблена при всички други видове от рода. ќчите са много големи. —траните на т€лото са синьо Ц зелени, до маслинени, изпъстрени с гол€м брой сребристи до металнозелени блест€щи петна. √ърбът е синьо Ц сив, гръбната перка Ц тъмна. √ърлото, коремната област, гръдните плавници, коремните плавници и анални€ плавник са светли Ц жълтеникави до червени. ќцвет€ването е много вариативно и различно в различните възрасти.
S.nattereri Ц червена пиран€, пиран€ на Ќетерер. ќбитава реките на јмазонка, ќриноко, Ћа ѕлата, ѕариана. ƒостига дължина до 30см. —траните на т€лото са светлокаф€ви до маслинени със сребрист отбл€сък и гол€м брой металнозелени блест€щи петна. √ърбът е синьо Ц сив, коремът, гръдните, коремните и аналната перки са са блест€що или кървавочервени. √ръбната и опашната перки са тъмни. јналната перка има широк черен ръб. Ѕро€т на лъчите в плавниците е следни€т: D 2/14 Ц 15; A 3/26 Ц 30; P 15 Ц 18. Ѕро€т на напречните редове люспи mLR е 85 Ц 100. ѕо ръба на корема има 24 Ц 31 зъбчета. »зключително агресивн вид.
S.rhombeus Ц б€ла пиран€. ќбитава реките на јмазонка и Ћа ѕлата. ƒостига дължина до 38см. »ма по Ц издължено т€ло в сравнение с другите видове пирани. √лавата е издължена, челото леко вдлъбнато. √ръбната област на т€лото е тъмно сива, а коремната Ц мръсноб€ла със сребрист отбл€сък. ѕо страните на т€лото има много малки, тъмни петънца. ѕерките са сиви, опашката е почти черна. Ѕро€т на лъчите е следни€т: D 3/14 Ц 16; A 3/30 Ц 33; P 15 Ц 18; mLR 86 Ц 91. «ъбчетата по ръба на корема са 37 Ц 38. ѕо Ц възрастните екземпл€ри често стават изц€ло черни. «а разлика от другите видове от рода при този вид половете се различават. ѕри мъжките аналната перка е заострена, а при женските е права. ѕо Ц малко агресивен вид.
ќстаналите видове от рода са следните:
S.brandti, –ио »тапикуро, –ио —ан ‘ранциско, размер до 21см. D 2/13 Ц 17; A 3/31 Ц 34;P 13 Ц 14. «ъбчета Ц 31 Ц 34.
S.hollandi Eigenmann, 1915. јмазонка, –ио √уапоре, размер до 13см. D 2/14; A 3/29; «ъбчета -27.
S.spilopleura Kner, 1860. ќриноко, јмазонка, Ћа ѕлата, размер Ц 24 Ц 30см. D 2/12 Ц 14; A 3/30 Ц 33;P 14 Ц 15;mLR 90. «ъбчета Ц 29 Ц 36.
Santoni. ¬енецуела. –азмер до 18см.
ѕри отглеждане в аквариум пираните са много плахи риби. –€дко н€колко вида може да се отглеждат за повече време в един аквариум, тъй като заповчват да се нападат едни други и да се из€ждат. “ова ще се случи и с вс€ка друга риба, ко€то се опитаме да отглеждаме заедно с пираните. јквариума за т€х тр€бва да е възможно по Ц гол€м (над 100л). може да се постав€т изкуствени (пластмасови) растени€, тъй като пираните прегризват и унищожават естествените. ƒобре е да се устро€т укрити€ от големи камъни и коренища. ќбичат чиста вода и полумрак. —пр€мо параметрите на водата са непретенциозни. ќптималните услови€ за отглеждането им са: dH до 12º; pH = 6.0 Ц 7.5; t = 22 Ц 28º—.
¬ аквариума пираните може да се хран€т с телешки черен дроб, телешко сърце, рибено филе, малки мишлета, червеи, ларви на големи насекоми и др. ¬ храната им тр€бва да се включват минимум 20% растителни компоненти, защото при хранене само с месо настъпва необратимо затлъст€ване на половата система. ƒобре е да се хран€т на едно м€сто, като храната се набучва на неръждаема тел и се потап€ във водата. ѕо този начин пираните демонстрират истинска атака на жертва и не разнас€т храната из цели€ аквариум, късчета от ко€то може да останат неиз€дени и в последствие да замърс€т водата.
—лучаи на размножаване на вида Serrasalmus piraya не са ни известни, но в чужбина несъмнено се развъждат с помощта на инжектирани хормони. «а първи пък ,доколкото ни е известно, пирани (не се знае от кой вид) били размножени в јмерика в 5000 Ц литров аквариум при температура 26º—. ¬еро€тно става дума за вида S.nattereri, който е бил развъден от Swegles в Rainbow Aquarium в „икаго. ќсвен това Schmidt е докладвал, че един вид е бил развъден успешно в гол€м аквариум в ƒуисбург. яйцата с диаметър около 4мм били положени върху кладенчов мъх и се излюпвали два дни по Ц късно. —лед 8 Ц 9 дни, малките рибки плували спокойно и се хранели с артеми€ пораснали много бързо. ¬ Ѕългари€ за пръв път са развъдени пирани от вида S.nattereri на 09.02.1994г от г Ц н јнтон ћинчев. ћалките били захранени с артеми€.
ѕри отглеждане на пирани в домашни услови€ е необходимо да се спазват н€кои правила за безопасност. ¬ъпреки че са плахи риби, те могат болезнено да нахап€т собственика си, ако се опита да ги улови с ръка Ц с други думи Усгащени на т€сноФ стават много агресивни и самоотвержено се бран€т. ƒосега само в ѕерни кса ни известни 3 (три) случа€ на ухапани от пирани акваристи. ¬ъпреки малките размери на рибите (10 Ц 15см) раните б€ха дълбоки и болезнени. » в трите случа€ акваристите са ловили пираните с ръце.
¬ъпреки сравнително големите размери, които достигат пираните са общо взето търсени от акваристите риби с висока пазарна цена. “ова се дължи най Ц вече на славата им на кръвожадни хищници, интересното им поведение в аквариума и красивата им окраска. ќсвен това те са издръжливи риби, които понас€т ниски температури, продължително гладуване, мътна и бедна на кислород вода. »зключително р€дко боледуват Ц поне аз досега не съм вид€л болна пиран€. ѕри добри услови€ живе€т дълго в аквариума Ц 7 Ц 15 години за различните видове.
ѕрикрепени изображени€
“ип на файла: jpg Piranha1[1].jpg‎ (15.9 KB, 61 показвани€)
“ип на файла: jpg P10905355.jpg‎ (88.5 KB, 47 показвани€)
“ип на файла: jpg P10905388.jpg‎ (90.9 KB, 48 показвани€)

  

  #2  
—тар 13.03.2009, 00:30 ч.
ggeorgiev ggeorgiev е офлайн
√ълъбар новобранец
ћнени€: 2
ѕодразбиране

Ќамери ли си пирани, защото и аз си търс€...?


  #3  
—тар 09.09.2009, 21:59 ч.
david cameron david cameron е офлайн
ќпитен гълъбар
ћнени€: 52
ѕодразбиране

 акво ги правите ти€ пирани?


  #4  
—тар 04.12.2009, 19:04 ч.
elbazir elbazir е офлайн
ќпитен гълъбар
ћнени€: 83
Send a message via Skype™ to elbazir
ѕодразбиране

as imam pirani ot varna sum prodavam 4 pirani ina4e imam 8 broikata e 20 lv


  #5  
—тар 04.12.2009, 20:46 ч.
EnTeY EnTeY е офлайн
ћайстор гълъбар
ћнени€: 602
ѕодразбиране

а иначе с какво ги храните ти€ пирани само с месо ли


√ол€м мерак имам за ѕ»–јЌ»
  #6  
—тар 24.11.2013, 16:31 ч.
Fotieva
Guest
ћнени€: n/a
ѕодразбиране √ол€м мерак имам за ѕ»–јЌ»

Ќе мога да разбера какво точно си изтрил. “ака наречени€т "run" файл най-веро€тно е "autorun.inf", който в общи€ случай не искаш да имаш. јко тр€бва да спекулирам не си го изтрил ти, а антивирусната та ти.

»мам нужда от повече информаци€...  акво точно не виждаш? » къде?

ќтговори с цитат
ќтговор

¬ъзможности към темата

ѕравила за писане
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is включен
≈моциите са включен
[IMG] кода е включен
HTML кода е изключен
»зберете форум


„асовете са според зоната GMT +3. ¬ момента часа е 22:13 ч..